Taidelähtöiset menetelmät koulujen oppiainerajat ylittävässä opetuksessa

Tavoitteena uudistaa ja kehittää oppiainerajat ylittävää, laaja-alaista opetusta tiede- ja
taideopetuksen välillä kouluissa ja eri oppilaitostasoilla. Millaista on tulevaisuuden opetus kouluissa, joissa satsataan niin taiteiden opetuksen kehittämiseen, kuin uudentyyppiseen eri oppiaineiden väliseen yhteistyöhön.

partti

Vastuuhenkilö: Heidi Partti, Taideyliopisto

Työryhmä: Mikko Seppänen ja Andrew Bentley,
Taideyliopisto, Martti Raevaara ja Kasperi Mäki-Reinikka, Aalto-yliopisto, Heikki
Ruismäki, Inkeri Ruokonen, Kurt Fagerstedt, Satu Grünthal ja Justus Mutanen, Helsingin
yliopisto