Eri taidealojen taiteellisen ja pedagogisen työskentelyn ohjauksen ja arvioinnin työtapojen ja menetelmien kehittäminen ja mallintaminen

Tavoitteena taidealojen opettajankoulutuksen erityisalueiden kehittäminen, mm.
taideopiskelijan ohjauksen hyvien käytäntöjen ja erityispiirteiden esilletuominen ja
kehittäminen, oppimista tukevan arvioinnin kehittäminen, uusien yhteisöllisyyttä ja
opiskelijoiden hyvinvointia vahvistavien oppimisympäristöjen ja toimintatapojen
kehittäminen.

partti

Vastuuhenkilö: Heidi Partti, Taideyliopisto

Työryhmä: Laura Miettinen, Outi Kähkönen ja Sirkka
Parviainen, Taideyliopisto, Martti Raevaara, Aalto-yliopisto, Inkeri Ruokonen ja Heikki
Ruismäki, Helsingin yliopisto, Jouko Pullinen, Tampereen yliopisto ja Anna Alftan, HAMK
opettajakorkeakoulu