Opettaja-asiantuntijuuden ja uranaikaisen tuen kehittäminen

Opettaja-asiantuntijuuden ja uranaikaisen tuen kehittäminen

Tavoitteena korkeakoulu- ja yliopisto-opettajien koko työuran aikaisen osaamisen
kehittämisen mallien ja toimintatapojen kehittäminen. Opettajan työhyvinvointia, työssä jaksamista ja työuralla kehittymistä tukevien rakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen. Toteutusmuotona opettajien omat työpajat sekä osapilotti ”Pedagoginen tuuletusaukko”.

raevaara

Vastuuhenkilö: Martti Raevaara, Aalto-yliopisto

Työryhmä: Minna Suoniemi, Aalto-yliopisto, Riku
Saastamoinen, Marika Orenius, Irene Kajo, Katarina McAlester, Taideyliopisto, Erno
Lehtinen ja Tuire Palonen, Turun yliopisto