Kuvataiteen opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelun ja luokanopettajaksi opiskelevien kuvataideopetuksen kehittäminen

Tavoitteena luokanopettaja- ja aineenopettajakoulutuksen yhteistyön ja uusien
toimintamuotojen kehittäminen.

pullinen

Vastuuhenkilö: Jouko Pullinen, Tampereen yliopisto

Työryhmä: Tiina Pusa Aalto-yliopisto, Marja-
Leena Juntunen ja Heidi Partti, Taideyliopisto

 

Raportti ”Die Eselsbrücke” Silta aineen- ja luokanopetuksen välille, joulukuu 2018

Raportti Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen syventävien projektiopintojen kaupunkitaideprojektista, jonka lähtökohtana oli kuvataiteen opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelun ja luokanopettajaopettajaopiskelijoiden kuvataideopetuksen kehittämiseen.

Kehittämistyö liittyy pilottiin ”Tavoitteena luokanopettaja- ja aineenopettajakoulutuksen yhteistyön ja uusien toimintamuotojen kehittäminen”

Raporttiin pääset tästä.