Kuvataiteen opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelun ja luokanopettajaksi opiskelevien kuvataideopetuksen kehittäminen

Tavoitteena luokanopettaja- ja aineenopettajakoulutuksen yhteistyön ja uusien
toimintamuotojen kehittäminen.

pullinen

Vastuuhenkilö: Jouko Pullinen, Tampereen yliopisto

Työryhmä: Tiina Pusa Aalto-yliopisto, Marja-
Leena Juntunen ja Heidi Partti, Taideyliopisto