Diversiteetti laajasti käsiteltynä aiheena ja osaamisalueena yliopisto-opettajan työssä

Tavoitteena taidealojen yliopisto-opettajille rakennetavan erilaisuutta (mm. kulttuuri, kieli, sukupuoli, erilaiset oppijat) kunnioittavan ja opetuskäytännöissä huomioon ottavan koulutuskokonaisuuden kehittäminen. Kokonaisuuden liitäminen myös osaksi yliopistopedagogisia opintoja.

pusa

Vastuuhenkilö: Tiina Pusa, Aalto-yliopisto

Työryhmä: Heidi Westerlund, Anita Seppä, Lea Kantonen,
Riku Saastamoinen, Taideyliopisto
ja toiminnanjohtaja Jaana-Maria Jukkara, Global music