ETUSIVU

OKM-kärkihanke Taiteet tulevaisuuden oppimista rakentamassa – opettajan ammatillisen
osaamisen kehittämishanke 2017-2020

Hankkeen tavoitteena on uudistaa ja kehittää opettajien koulutuksellista jatkumoa ja tukea laaja-alaista opettaja-asiantuntijuuden kehittymistä työuran eri vaiheissa. Hankkeen avulla vahvistetaan opettajakoulutuksen tutkimusperustaista kehittämistä, sekä kehitetään taiteiden ja eri oppiaineiden yhteistyötä, laaja-alaista ja luovaa pedagogiikkaa, työtapoja ja menetelmiä. Hankkeessa toteutettavien pilottien kautta on tavoitteena kehittää uutta luovan oppimisen, opetuksen ja osaamisen kehittämisen malleja. Kehittämisyhteistyössä yhdistyy laajasti opettajankoulutuksen monialainen tieteellinen ja taiteellinen tutkimus, kehittämistoiminta ja yhdessä pilotointi.

Kehittämishanke toteutetaan yliopistojen ja korkeakoulun laaja-alaisena yhteistyönä, jossa ovat mukana Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu ja koordinaattorina Taideyliopisto.

kehityshanke_kumppanit